MENGHAPUSKAN KEMISKINAN

Wednesday, September 15, 2010

MEMBUNUH KERANA TAMAK

PEMBUNUHAN kejam Sosilawati, jutawan kosmetik Malaysia, pada 30 Ogos 2010 lalu di saat umat Islam sedang berpuasa dan menyambut Aidil Fitri amat menyayat hati. Dilakukan oleh hasil siasatan Polis, seorang Peguam berketurunan India. Dilakukan dengan kumpulan samseng India yang amat kejam dalam sejarah negara.

Saya berpendapat, para pembunuh terbabit bersubahat dan tidak patut mereka dilepaskan. Mereka semuanya wajar dihukum mati. Bunuh balas bunuh. Mereka membunuh 4 nyawa dalam satu masa. Kejam sungguh.
Motif mereka membunuh ialah kerana WANG. Ya kerana WANG. Kerana wang mereka sanggup membunuh nyawa tidak berdosa. Jelas sungguh, mereka amat tamak dan boleh dikatakan menjadikan wang sebagai Tuhan mereka.

Hukuman yang wajar ke atas mereka ialah MATI. Tetapi, maaf, mayat mereka jangan diizinkan ditanam di bumi Malaysia ini. Mereka adalah manusia durjana.

(Bergantung Hukuman Mahkamah) Mayat mereka itu ada baiknya diawet dan dipamer kepada umum dalam muzium. Nyatakan kenapa mereka dihukum sebegitu. Kekejaman yang mereka lakukan di luar batas manusia. Haiwan pun tidak kejam macam mereka. Kerajaan mesti buat sesuatu untuk jangka panjang keselamatan negara! Fikirkan kesempatan ini bagi mendidik rakyat lebih bertamadun.
                                                                                
Sunday, September 5, 2010

KEISTIMEWAAN MELAYU ADALAH HAK

Keistimewaan Melayu adalah hak

Perkara 153 Perlembagaan Persekutuan mengiktiraf hak istimewa orang-orang Melayu. Ia hendaklah ditafsir menurut sejarah dan falsafah yang ada di sebalik kewujudannya. Ini kerana peruntukan itu wujud dengan nilai, sejarah dan falsafah yang tertentu. Mungkin ada pembaca yang tidak bersetuju dengan apa yang saya katakan ini. Mereka mungkin berkata, perubahan masa dan keadaan menuntut perubahan kepada budaya, keadaan sosial dan falsafah Perlembagaan negara. Walau apa pun, saya amat yakin bahawa majoriti masyarakat Melayu menganggap keistimewaan ini sebagai hak dan mereka inginkan nilai, sejarah dan falsafah kewujudan Perkara 153 diambil kira dalam membuat tafsirannya.

Amat menyedihkan apabila orang Melayu yang mendapat manfaat daripada Perkara 153 sendiri telah mentafsir peruntukan ini dengan menafikan "hak" orang Melayu. Atas apa alasan sekalipun ulasan atau tafsiran terhadap Perkara 153 dibuat, ia amat tidak adil kepada orang Melayu.


Hakikatnya, Perkara 153 Perlembagaan Persekutuan, yang menjadi asas kepada kedudukan istimewa orang Melayu telah dikategorikan sebagai perkara sensitif. Mempersoalkan kedudukannya sehingga mencadangkan supaya ia dilupuskan daripada Perlembagaan secara perundangannya dikategorikan sebagai satu hasutan. Peristiwa berdarah 1969 juga mempunyai kaitan dengan Perkara 153. Atas alasan kestabilan negara, perkara berkaitan keistimewaan Melayu diberi perhatian serius dan diklasifikasi sebagai perkara sensitif. Walaupun pendakwaan jarang sekali dilakukan berkaitan perbuatan mempersoalkannya, peruntukan berkaitan amat jelas wujud di dalam Akta Hasutan.

Keistimewaan yang diberikan kepada orang Melayu bukan perkara baru. Ia adalah antara menu utama dalam pembentukan asal negara ini.

Istilah keistimewaan Melayu bermula sejak campurtangan British di Tanah Melayu. Ketika pemerintahan British, keistimewaan orang Melayu dijaga melalui polisi di dalam pentadbiran British. Polisi keistimewaan Melayu diiktiraf British kerana rungutan dan permintaan para raja Melayu.

Disebut di dalam laporan Suruhanjaya Reid bahawa keputusan untuk memasukkan peruntukan berkaitan keistimewaan Melayu ke dalam Perlembagaan Persekutuan tidak mendapat tentangan yang menyerlah walaupun tindakan untuk menambahkan lagi keistimewaan tersebut mendapat reaksi negatif banyak pihak. (lihat Perenggan 165)

Suruhanjaya Reid juga menyebut mengenai pertembungan antara kehendak prinsip kesamarataan antara rakyat yang berbilang bangsa. Walaupun begitu, Suruhanjaya berpendapat, peruntukan mengenai keistimewaan Melayu amatlah diperlukan bagi menjaga kedudukan bangsa Melayu. Selain daripada itu, keistimewaan Melayu juga diperlukan bagi menjamin kedudukan Melayu dalam proses integrasi antara kaum-kaum di negara ini setelah prinsip "common nationality" diperkenalkan oleh Perlembagaan Persekutuan 1957 (lihat Perenggan 165). Apa yang dapat dihujahkan daripada kenyataan Laporan Suruhanjaya Reid ini ialah proses integrasi antara pelbagai bangsa yang ada di Tanah Melayu akan mengambil masa yang agak panjang. Pada andaian Suruhanjaya Reid sekiranya proses integrasi antara pelbagai kaum di negara ini menjadi bertambah baik, ia akan seterusnya dapat mengurangkan atau menghapuskan keistimewaan Melayu.

Apa yang dapat difahami daripada kenyataan Suruhanjaya Reid ini adalah, selagi mana integrasi antara pelbagai kaum belum mencapai tahap matang, kedudukan istimewa Melayu harus dikekalkan.
Sehingga 53 tahun merdeka integrasi antara pelbagai bangsa di negara ini masih menjadi agenda utama negara. Perkara berkaitan perpaduan atau integrasi antara kaum kekal menjadi isu sensitif. Ada yang berpandangan bahawa perpaduan di kalangan rakyat Malaysia agak rumit kerana negara kita tidak menjalankan proses asimilasi yang mahukan semua pihak melenyapkan identiti bangsa masing-masing dengan menerapkan satu identiti sahaja.

Semua kaum di Malaysia masih mengekalkan identiti kaum masing-masing. Seorang cendekiawan mengibaratkan perpaduan di kalangan rakyat Malaysia yang pelbagai bangsa seperti beberapa batang besi yang diikat bersama. Batang-batang besi tersebut akan terlerai sekiranya tali pengikat yang menggabungkannya terputus. Batang-batang besi tersebut tidak dilebur dan dibekukan untuk menjadi satu batang besi yang lebih besar dan tegap. Batang-batang besi yang dilebur dan dikeraskan ini tidak akan terlerai sekiranya tali pengikatnya terputus.

Walaupun bersetuju dengan cadangan Parti Perikatan mengenai kedudukan istimewa Melayu, Suruhanjaya Reid mencadangkan supaya keistimewaan Melayu disemak semula selepas 15 tahun. Kenapa 15 tahun? Adakah jangkamasa 15 tahun ini satu jangkamasa yang substantial? Jawapan kepada persoalan ini tidak dijelaskan oleh Suruhanjaya Reid.

Jangkamasa 15 tahun adalah andaian Suruhanjaya Reid. Hakikatnya, hanya masyarakat Malaysia selepas merdeka yang menentukan. Secara prinsipnya, kenyataan Suruhanjaya Reid ini bukanlah sesuatu yang mengikat. Sejauh manakah Suruhanjaya Reid dapat menentukan integrasi kaum di Malaysia akan berjalan lancar dan boleh mencapai objektifnya hanya dalam masa 15 tahun. Hatta negara-negara yang tamadunnya beratus-ratus tahun masih lagi mempunyai masalah berkaitan perkauman dan ia kekal sampai ke hari ini. Pengajarannya ialah jangkamasa 15 tahun cuma jangkaan Suruhanjaya Reid. Ia tidak semestinya benar dalam realiti.

Walaupun mencadangkan jangka masa 15 tahun untuk disemak semula peruntukan ini, Laporan Suruhanjaya Reid juga menyebut bahawa, ia terpulanglah kepada keputusan kerajaan yang memerintah, sama ada untuk mengekal, atau mengurang atau melupus keistimewaan tersebut. Keputusan kerajaan tersebut tertakluk kepada keadaan masyarakat Melayu semasa semakan tersebut dilakukan (lihat Perenggan 167).
Hakikatnya keputusan sama ada keistimewaan Melayu perlu diteruskan ataupun tidak bergantung kepada keadaan dan status orang Melayu. Sekiranya integrasi antara pelbagai kaum tidak mencapai tahap matang seperti andaian Suruhanjaya Reid, kemungkinan untuk kerajaan meneruskan status quo Perkara 153 menjadi jelas. Selain daripada itu, sekiranya kedudukan ekonomi Melayu masih belum mencapai tahap yang boleh dianggap mampu bersaing dengan kaum bukan Melayu, Perkara 153 ini masih diperlukan. Atau, selagi orang Melayu fikir mereka masih memerlukan keistimewaan seperti yang termaktub, ia harus dikekalkan di dalam Perlembagaan.

Perlembagaan

Perkara 153 adalah di bawah tanggungjawab Yang di-Pertuan Agong. Perlembagaan memberi kuasa kepada Raja-raja Melayu untuk menjaga kedudukan istimewa orang Melayu. Perlembagaan tidak memberikan Parlimen kuasa penuh untuk meminda Perkara 153. Peruntukan ini hanya boleh dipinda sekiranya mendapat perkenan Raja-Raja Melayu. Selain daripada itu, apa juga polisi yang diperkenalkan berdasarkan Perkara 153 tidak boleh diubah kecuali mendapat perkenan Raja-Raja Melayu.

Majoriti ahli Suruhanjaya Reid mencadangkan supaya Yang di-Pertuan Agong menjalankan tanggungjawab menjaga keistimewaan Melayu atas nasihat Jemaah Menteri. Justice Abdul Hamid, ahli Suruhanjaya Reid dari Pakistan, dalam nota kecualiannya menyatakan bahawa kuasa Yang di-Pertuan Agong dalam hal ini adalah kuasa budi bicara. Baginda boleh menjalankan kuasa berkaitan keistimewaan Melayu di atas keputusan sendiri tanpa mendapatkan nasihat Jemaah Menteri.

Keadaan ini amat kukuh untuk dihujahkan bahawa keistimewaan Melayu di bawah Perkara 153 adalah satu "hak" dan bukanlah hanya keistimewaan dalam kata harfiahnya.

Saya perlu nyatakan bahawa Pekara. 153 adalah sebahagian daripada hak asasi. Pengiktirafan sebegini juga diamalkan di negara-negara lain. Hak asasi ini diiktiraf oleh kebanyakan negara untuk menjaga kestabilan sosial supaya sesuatu kaum tidak terpinggir dan keadilan dapat dicapai dengan memberi peluang kepada semua. Hak asasi ini boleh dikatakan sebagai pengecualian kepada dasar kesamarataan menggunakan prinsip diskriminasi positif atau juga dikenali sebagai affirmative action.

Di negara seperti Amerika Syarikat, dasar affirmative action ini tidak disebut di dalam Perlembagaan. Ia hanyalah polisi pentadbiran negara. Negara kita mengiktiraf keistimewaan Melayu di dalam Perlembagaannya. Ini menjadikan kedudukan istimewa ini lebih "istimewa" berbanding amalan di Amerika Syarikat.
Perkara 153 diperkenalkan bukan kerana sifat rendah diri atau inferiority complex orang Melayu sebagaimana anggapan sesetengah pihak. Ia bukan tongkat kepada Melayu. Ia merupakan pengiktirafan yang diberikan oleh Perlembagaan kepada orang Melayu kerana asal negara ini adalah "Tanah Melayu". Ia tiada kaitan dengan kedudukan kaum lain yang telah lama berada dan menyumbang kepada negara ini.

Objektif Perkara 153 bukan juga untuk mempersoalkan kehadiran kaum bukan Melayu di negara ini. Kaum bukan Melayu tidak harus merasa bimbang dengan kekalnya Perkara 153 di dalam Perlembagaan.
Apa yang ingin saya sampaikan adalah penghormatan harus diberikan kepada kaum Melayu dan penghormatan tersebut sebenarnya di iktiraf oleh Perlembagaan. Walauapa pun, saya tidak fikir keistimewaan Melayu ini satu diskriminasi, walau dikatakan sebagai diskriminasi positif. Ia adalah satu struktur sistem yang telah dicipta untuk kestabilan negara ini.

Oleh itu prinsip keluruhan Perlembagaan atau ketinggian Perlembagan harus sentiasa diberi perhatian sewajarnya. Keistimewaan yang diberikan kepada kaum Melayu di dalam Perkara 153 adalah satu hak yang diiktiraf oleh Perlembagaan dan tidak harus dipertikaikan.


Ingin saya tegaskan di sini bahawa Perkara 153 di dalam Perlembagaan Persekutuan tidak menyekat kedudukan kaum bukan Melayu di negara ini. Walaupun peruntukan telah wujud sepanjang 53 tahun lepas, ia tidak menjadi penghalang yang besar kepada bangsa bukan Melayu untuk memakmurkan kedudukan sosial dan ekonomi mereka di negara ini. Perkara 153 tidak menafikan kedudukan kaum bukan Melayu.

Sebenarnya tiada hujah yang konkrit untuk dikatakan kuota Melayu menerusi Perkara 153 ini telah menafikan kedudukan kaum bukan Melayu sehingga menjadikan kaum bukan Melayu merempat di negara ini. Malah, apa yang kita saksikan dengan nyata ialah, kaum Melayu, atas apa sebab sekalipun, masih lagi di belakang kaum bukan Melayu dalam aspek kedudukan ekonomi. Tiada kemudaratan yang dilahirkan oleh Perkara 153 walaupun ia seringkali dijadikan alasan amalan ketidaksamarataan antara rakyat pelbagai kaum di negara ini.

Saturday, May 1, 2010

SURVIVAL MELAYU SURVIVAL MALAYSIA

Melayu kena diberi kesedaran
( Rencana Utusan Malaysia 1 Mei 2010  yang sangat baik )NAIB Canselor Universiti Teknologi Mara (UiTM), Datuk Prof. Ir. Dr. Sahol Hamid Abu Bakar, tidak malu mengaku yang beliau berasal dari keluarga miskin. Dilahirkan dan dibesarkan pula di tengah-tengah masyarakat Cina yang menguasai ekonomi dan politik di Pulau Pinang, perasaan insafnya terhadap nasib orang Melayu cukup mendalam.

Dalam temu bual bersama wartawan Utusan Malaysia, MARHAINI KAMARUDDIN dan YAZID ALIAS serta jurugambar SHAHARANI SAIBI di pejabatnya di kampus Shah Alam, Isnin lepas, Dr. Sahol secara jujur berkongsi misinya untuk menyelamatkan masa depan anak Melayu.

Sebagai orang yang bertanggungjawab memimpin 140,000 pelajar UiTM, beliau merasakan perlu memberi kesedaran kepada mereka tentang hak yang perlu diperjuang dan dipertahankan dalam keadaan perpecahan orang Melayu cukup merunsingkan.

“Kalau selepas bercakap (memberi penjelasan) macam ini pun orang Melayu masih tak faham, masih tak sedar, kita memang menuju ke arah kehancuran,” katanya.

UTUSAN: UiTM ditubuhkan dengan objektif membantu orang Melayu terutamanya pelajar miskin luar bandar dengan memberikan ruang untuk mereka melanjutkan pelajaran. Bagaimana Datuk melihat peranan yang dimainkan UiTM itu, adakah masih sama, sudah berubah atau perlu ada penambahbaikan?

SAHOL HAMID: Peranan UiTM adalah untuk memartabatkan bangsa Melayu, memberi pendidikan kepada anak-anak Melayu dan bumiputera. Peranan UiTM juga adalah untuk pastikan graduan mendapat peluang kerja yang baik, mewujudkan keusahawanan orang Melayu dan meninggikan sosioekonomi bangsa ini di bandar dan luar bandar. Inilah peranan yang perlu dimainkan oleh UiTM. Ia bermula pada tahun 1950-an sebagai institusi untuk membantu pelajar luar bandar berdasarkan perjuangan tokoh masa itu iaitu para pemimpin UMNO. Ini sejarah yang tidak boleh kita lupakan. Ia kemudiannya diangkat sebagai sebuah institut pada 1970-an sehingga menjadi sebuah universiti pada 1990-an.

Kini genap 54 tahun penubuhannya, UiTM telah mantap, dikenali di dalam dan luar negara manakala ramai rakyat telah faham peranan UiTM.

Sehingga kini, UiTM telah mengeluarkan 400,000 graduan dan ia semakin hari semakin berkembang dengan sasaran pengambilan 200,000 orang pelajar menjelang tahun 2015.

Kita berusaha untuk pertingkatkan lagi UiTM ke peringkat yang lebih tinggi. Akan tetapi UiTM tidak melupakan asal usul dan asas penubuhannya. Sekarang, selepas saya mengambil alih peranan sebagai Naib Canselor universiti ini, saya akan usahakan supaya peranan UiTM yang dahulu diteruskan untuk membantu pelajar miskin dalam bandar dan luar bandar. Kita akan letakkan UiTM di persada dunia dan menaikkan orang Melayu di mata dunia. Usaha ini akan dilakukan secara berterusan dan insya-Allah, tidak lama lagi UiTM akan dikenali sebagai sebuah universiti penyelidikan dan sebagainya.

Adakah UiTM kini terlalu menumpukan soal komersial sehingga mengabaikan asas penubuhannya untuk membantu Melayu?

Kalau nak kata UiTM menumpukan soal komersial dalam pengambilan pelajar sebenarnya tidak, UiTM adalah sebuah institusi yang mantap dan meningkatkan prestasi akademik yang tinggi. UiTM terpaksa menjadi sebuah universiti dan sudah tentu melibatkan dari segi keputusan pelajar. Kalau UiTM mahu bersaing dengan universiti-universiti lain, ia perlu memenuhi syarat badan-badan profesional termasuk bagaimana keputusan pelajar yang diterima masuk. Sungguhpun begitu sejak kebelakangan ini, kajian kita mendapati kemasukan pelajar berdasarkan merit dan persaingan semata-mata telah mewujudkan ketidakseimbangan.

Contohnya, daripada 20,000 pelajar yang diterima masuk, 70 peratus daripadanya perempuan, tinggal di kawasan bandar dan mendapat pendidikan di sekolah berasrama.

Sekiranya keadaan ini dibiarkan, bermakna kita tergelincir daripada matlamat asal (penubuhan UiTM) kerana begitu ramai pelajar luar bandar tidak mendapat tempat, yang kebanyakan mereka juga ialah pelajar lelaki.

Saya khuatir, dalam tempoh 10 hingga 20 tahun, kita mungkin menghadapi masalah sosial ekoran keadaan ini. Memandangkan bilangan golongan wanita Melayu terpelajar dan berkedudukan tinggi semakin ramai, kalangan yang tidak berkahwin juga akan bertambah. Maka zuriat daripada orang Melayu akan berkurang. Apabila kurangnya zuriat daripada kalangan anak Melayu, ia boleh menyebabkan populasi orang Melayu menurun sehingga mungkin menjadi minoriti di negara sendiri.

Ini kerana, keadaan itu wujud akibat perbezaan taraf pendidikan dan sosial terutama kurangnya tempat dan peluang pendidikan kepada pelajar lelaki Melayu. Kemungkinan besar keadaan ini boleh berlaku sehingga menyebabkan anak-anak lelaki Melayu terjebak dengan gejala sosial seperti jenayah dan kegiatan antisosial gara-gara mereka tidak diberi tempat untuk melanjutkan pelajaran.

Jadi sebagai sebuah institusi yang pentingkan masa depan anak bangsanya, UiTM merasakan perlu bertindak mengadakan program dan perancangan bagi menangani keadaan ini.

Maka sebab itulah kita mulakan apa yang dikenali sebagai Program Mengubah Destini Anak Bangsa. Program ini diadakan untuk membawa kita kembali kepada asal usul penubuhan universiti ini dengan memberi peluang pendidikan kepada anak-anak miskin Melayu dan bumiputera luar bandar, juga di bandar. Ini kerana kita cukup insaf, para pelajar ini mendapat keputusan rendah, bukan kerana tidak pandai atau tidak bijak, tetapi faktor persekitaran yang mempengaruhi mereka. Ini termasuk kemiskinan, guru-guru tidak mencukupi selain keadaan yang tidak mengizinkan mereka belajar.

Walaupun UiTM menerima 20,000 pelajar berdasarkan merit persaingan, kita akan sediakan 5,000 tempat khas untuk golongan anak miskin Melayu yang saya sebutkan tadi dengan 80 peratus daripadanya lelaki. Kita hendak supaya wujud pengimbangan yang sesuai agar anak-anak Melayu sekali lagi mendapat pendidikan yang tinggi. Pada masa sama, kita mahu mereka mendekati antara satu sama lain dan mungkin berkahwin sesama mereka dan dengan cara ini, kita dapat melahirkan anak bangsa yang lebih cerdik dan terdidik dengan sempurna.

Pelaksanaan Program Mengubah Destini Anak Bangsa dengan memberikan 80 peratus daripada 5,000 tempat kepada pelajar lelaki mungkin akan mengundang kritikan bahawa UiTM mengamalkan diskriminasi gender?

Tidak. Kita sudah membuka 70 peratus kemasukan perdana (besar-besaran) itu kepada perempuan dan lelaki. Apa yang kita mahu lakukan adalah pengimbangan pelajar, kita tak diskriminasi. 80 peratus daripada 5,000 tempat khas pelajar miskin itu hanyalah kadar yang kecil.

Apa yang penting, sebarang usaha untuk kebaikan orang Melayu tidak seharusnya anggap diskriminasi. Kalau kita anggap ia diskriminasi, bagaimana untuk menjayakan usaha menyelamatkan bangsa, meninggikan taraf mereka selain membawa pengimbangan dalam peluang pendidikan di kalangan bangsa ini.

Kita tidak mahu 20 tahun dari sekarang, kita menyesal kerana tidak memikirkan nasib bangsa sendiri daripada sekarang. Kita akan mulakan Julai ini dengan melaksanakan pengambilan 5,000 pelajar Melayu miskin di seluruh negara.

Apakah kaedah yang akan dijalankan oleh UiTM untuk melaksanakan program ini?

Pelajar tidak perlu mohon secara online, mereka cuma perlu fotostat keputusan SPM dan kad pengenalan mereka sahaja.

Di Kedah, Kelantan dan beberapa negeri, kita cari pelajar-pelajar ini, kita pergi dari rumah ke rumah untuk mengenal pasti keadaan kemiskinan keluarga dan kita akan tawarkan tempat kepada mereka yang layak. Malah, UiTM akan beri tempat tinggal, makan dan elaun kepada mereka yang terpilih. Kalau boleh saya tidak mahu ada seorang pun anak Melayu yang pandai dan boleh belajar, dinafikan tempat untuk mendapat pendidikan kerana dia miskin atau tak cukup syarat.

Apa yang penting ialah pelajar itu ada kemampuan untuk belajar dan kita akan beri peluang kedua ini untuk mereka mengubah destini diri dan keluarganya.

Cuba bayangkan, kalau satu semester kita boleh bagi 5,000 tempat, dalam tempoh satu tahun kita boleh sediakan 10,000 tempat untuk anak Melayu belajar. Dalam tempoh lima tahun, seramai 50,000 keluarga orang Melayu akan dapat diberi peluang belajar untuk meningkatkan taraf ekonomi mereka. Program ini kalau dijalankan dengan baik boleh menghapuskan kemiskinan di kalangan orang Melayu. Inilah tujuan utama program ini.

Kita hendak menghapuskan kemiskinan di kalangan orang Melayu dan melahirkan lebih ramai pelajar Melayu yang berkemahiran dan berkemampuan mendapat kerja di pasaran.

Pada masa yang sama, UiTM juga sedia mengubah beberapa polisi agar apabila pelajar ini menamatkan pengajian, boleh keluar contohnya sebagai graduan Diploma Perakaunan yang memiliki ijazah dalam bidang undang-undang.

Malah, pelajar yang ada ijazah dalam bidang kejuruteraan boleh melanjutkan pengajian peringkat sarjana dalam bidang pengurusan perniagaan atau akauntan. Kita akan tawarkan program canggih dan futuristik yang akan meningkatkan taraf kebolehpasaran mereka.

Kita mahu, apabila pergi temu duga, pelajar UiTM yang diterima dahulu, sama ada dalam sektor awam mahupun swasta kerana nilai tambah yang ada pada mereka termasuk sokongan bahasa Inggeris dan keusahawanan, yang telah dilengkapkan oleh UiTM.

Salah satu elemen budaya Melayu adalah tulisan jawi. Namun ramai kalangan Melayu sendiri semakin menjauhi tulisan itu. Apa peranan UiTM dalam hal ini?

Saya sedar ramai pelajar lupa tentang tulisan jawi. Identiti satu bangsa itu adalah melalui tulisan dan percakapan. Jadi kalau tak pandai tulis jawi, pelajar itu dilihat kurang dari segi 'kemelayuannya'.

Sebab itu kita mahu tekankan kepentingan jawi di kalangan pelajar Melayu. Kita kena wujudkan kesedaran penulisan jawi sebagai budaya yang tidak harus dipandang mudah.

Pelajar Melayu perlu digalakkan dengan membaca surat khabar, buku dan majalah dalam tulisan itu. Ini kerana, saya rasa sekarang hampir separuh pelajar tidak tahu membaca dan menulis jawi. Kalau dibiarkan, kita akan hilangkan 'kemelayuan ' dalam diri mereka.

Datuk kurang berkenan dengan program matrikulasi. Boleh jelaskan apakah sebabnya?

Pada pandangan saya, program matrikulasi banyak merugikan orang Melayu. Pengambilan pelajar hampir 30,000 orang untuk mengikuti program ini sehingga memakan sumber kewangan yang banyak, adalah tidak sepatutnya. Ini kerana ia masih tidak menjamin tempat di universiti dan kursus yang pelajar berkenaan minati.

Bagi yang lulus (matrikulasi) boleh meneruskan pengajian tetapi yang gagal, mereka ini akan kecewa dan telah membazirkan masa dua tahun tanpa mendapat apa-apa. Sedangkan para pelajar terbabit asalnya dari kalangan yang cemerlang dalam SPM.

Jadi apa alternatif Datuk cadangkan?

Bagi saya, adalah lebih untung jika para pelajar ini mengikuti kursus peringkat diploma sebab dalam tempoh tiga tahun, mereka sudah mendapat sijil sama ada untuk mencari pekerjaan atau meneruskan pengajian ke peringkat ijazah pula. Tambahan pula dengan adanya program multi disiplin yang ditawarkan UiTM, mereka ini akan keluar sebagai graduan terlatih dalam pelbagai bidang seperti keusahawanan, bahasa Inggeris dan lain-lain.

Berbanding program matrikulasi, mereka perlu mengikutinya selama dua tahun, barulah pelajar ini akan ditentukan pula pengajian peringkat ijazah. Itu pun ia belum dijamin.

Ini satu pembaziran masa, sedangkan kalau diberi peluang mengambil diploma, mereka boleh memilih bidang yang hendak diceburi dari awal-awal lagi dan menghabiskan pengajian dengan cepat.

Adakah ini bermakna program matrikulasi tidak lagi relevan pada masa ini?

Saya tidak mengatakan bahawa program matrikulasi itu perlu ditutup, tetapi kurangkan pengambilan pelajar dan pastikan mereka yang diambil betul-betul dijamin tempatnya di universiti dan mendapat kursus yang mereka minati. Kebanyakan mereka tidak mendapat tempat di universiti yang mereka idamkan dan kecewa kerana tidak berminat dengan jurusan yang diberi. Kesannya, apabila bekerja, mereka tidak berminat dan keadaan ini sudah pasti merugikan anak Melayu.

Jadi kita bandingkan kebaikan matrikulasi dengan diploma. Kalau jelas diploma membawa kebaikan, kenapa perlu terlalu ramai pengambilan dalam matrikulasi? Justeru kajian semula program matrikulasi perlu diadakan bagi melihat kesannya secara menyeluruh termasuk dari segi penambahan pelajar.

Bukankah penubuhan matrikulasi itu bertujuan memberi peluang kepada lepasan SPM untuk mendapat tempat di pusat pengajian tinggi?

Ya, tetapi janganlah pengambilan itu terlalu ramai sehingga ramai juga yang tercicir. Saya tidak boleh melihat pelajar Melayu tercicir. Kalau mereka ini tercicir, universiti mana yang akan menerima mereka? Paling menyedihkan, mereka terpaksa menggunakan semula slip SPM untuk memohon memasuki institusi pengajian lain, sekiranya tidak mencapai keputusan yang baik di peringkat matrikulasi.

Mungkin ramai yang marah dengan pandangan Datuk ini dan tidak kurang yang melihat sebagai usaha mempromosi UiTM?

Saya tahu perkara ini kalau saya suarakan ramai yang marah, tapi saya kena bersuara kerana tidak mahu dianggap sebagai 'pengkhianat' dalam usaha menjamin masa depan yang baik kepada anak-anak Melayu.

Lagipun, program diploma UiTM adalah sub-profesional dan negara kita memang memerlukan ramai pekerja sub-profesional. Ia satu opsyen yang lebih sesuai untuk kepentingan orang Melayu.

Selain itu, saya juga mendapat maklumat ramai ibu bapa menganggap satu paksaan apabila anak-anak masuk matrikulasi, mereka tidak dibenarkan mengambil diploma. Bagi saya, pelajar perlu ada kebebasan untuk memilih apa juga bidang yang diminati mereka untuk belajar.

UiTM sendiri mempunyai Program Persediaan Pelajar bagi mereka yang hendak melanjutkan pengajian ke luar negara.

Ini berbeza daripada matrikulasi kerana di bawah PPP, kita hantar semua pelajar ini melanjutkan pengajian mereka ke universiti luar negara. Mereka yang tidak mendapat tempat di luar negara, kita masukkan ke UiTM. Malangnya bagi pelajar matrikulasi yang gagal, mereka ini tidak tahu hendak ke mana.

Adakah UiTM sanggup menerima mereka?

Saya sanggup. Kita mahu beri tempat kerana mereka mempunyai keputusan yang baik di peringkat SPM dulu. Tujuan kita bukan untuk mengurangkan taraf UiTM dengan mengambil pelajar yang mendapat kelulusan rendah, tapi hanya untuk martabatkan pelajar Melayu dan memastikan pelajar matrikulasi tidak terabai.

Cuma kita tidak dapat tawarkan program di peringkat ijazah tetapi diploma dengan pengurangan kredit mata pelajaran.

Kalau kita boleh bantu, kita bantu. Akan tetapi kalau ada satu dasar baru untuk menyelamatkan pelajar ini, saya lagi gembira.

Monday, April 26, 2010

PENGUNDI CINA MENANTI LABA

Selepas Pilihan Raya Kecil Kerusi Parlimen Hulu Selangor berakhir dengan kemenangan kepada Barisan Nasional, ramai pengundi Cina yang berasa kecewa kerana calon pilihan mereka Zaid Ibrahim kalah.

Tidak mustahil dalam Pilihan Raya Umum ke 13 akan ramai calon DAP daripada orang Melayu akan dijadikan proksi mereka. Mana-mana pemimpin Melayu yang kecewa di dalam Barisan Nasional atau UMNO kerana gagal memenuhi agenda peribadi boleh berkira-kira dengan DAP dan PKR. PKR akan terus dihidupkan oleh DAP bagi memenuhi hajat besar mereka untuk menawan Parlimen dan negeri-negeri di seluruh Malaysia.

Sekolah Jenis Kebangsaan Cina akan terus dijadikan alat oleh DAP dan kaum Cina untuk terus menekan UMNO yang menerajui Barisan Nasional. Tugas mereka menjadi lebih mudah dengan bantuan Parti Keadilan Rakyat dan Parti Islam Malaysia.

Friday, April 16, 2010

PILIHANRAYA KECIL PARLIMEN HULU SELANGOR

Nampaknya Barisan Nasional sudah membuat keputusan iaitu calonnya dari MIC Kamalanathan sebagai calon BN bagi kerusi Parlimen Hulu Selangor. PKR pula mencalonkan Zaid Ibrahim.
Melihat reputasi Pakatan Rakyat maka saya berpendapat Zaid Ibrahim mungkin calon yang kurang tepat bagi mewakili penduduk Hulu Selangor. Ini kerana sebagaimana diketahui umum, Hulu Selangor memerlukan calon yang mampu menangani masalah setempat seperti masalah insfrastruktur, pembangunan, hak pengguna dan sebagainya. Zaid Ibrahim tidak mampu untuk membawa masalah Hulu Selangor kerana jika menang Zaid Ibrahim akan berhadapan denga masalah peruntukan. Hulu Selangor memerlukan peruntukan dana yang besar. Umum tahu bahawa Hulu Selangor memerlukan banyak pembangunan supaya penduduknya mendapat pendapatan yang tinggi. Tetapi tidak tahulah jika beliau akan membawa imej Kota Baharu di Hulu Selangor. Tetapi dari mana dia nak dapatkan peruntukan yang besar? Kerajaan Selangor di bawah Pakatan Rakyat masih terumbang-ambing.
Namun demikian, calon BN itu pasti akan didukung oleh kerajaan Pusat. Maka peruntukan pasti banyak. Tekanan akan dihadapi oleh calon BN jika BN menang kerana rakyat di situ ingin menilai sejauhmana dasar rakyat didahulukan diaplikasikan di sana.
Inilah cabaran yang akan dihadapi oleh kedua parti kelak.


SELAMAT MENGUNDI WAHAI PENDUDUK HULU SELANGOR..MUNGKINKAH HULU SELANGOR AKAN KEMBALI SEMULA KEPADA BN?....MENARIK...SANGAT MENARIK SENARIO POLITIK NEGARA SEKARANG INI...