MENGHAPUSKAN KEMISKINAN

Wednesday, November 26, 2008

BAHASA MELAYU BUKAN SEKADAR BAHASA PERCAKAPAN


'Bahasa sumber ilmu bukan masalah besar'

PANDANGAN bekas Perdana Menteri, Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam Wacana Dilema Melayu anjuran Gapena baru-baru ini bahawa Pengajaran dan Pembelajaran Matematik dan Sains dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) patut diteruskan tidaklah memeranjatkan.

Ini kerana beliaulah pencetus, pemutus dan pelaksananya. Dr. Mahathir masih dengan dengan sikap biasanya yang tidak sesekali berubah atau berpatah balik apabila telah membuat keputusan.

Isunya ialah bahawa hujah Dr. Mahathir merupakan hujah yang tergelincir daripada hakikatnya. Dalam laporan Bernama, beliau mengatakan bahawa PPSMI penting agar anak-anak Melayu menguasai Sains dan Matematik dan sekali gus meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris. Ketika beliau membuat keputusan untuk melaksanakan PPSMI, tiada kajian yang dibuat yang menunjukkan bahawa kelemahan penguasaan Sains dan Matematik di kalangan pelajar Melayu (jika benar anak-anak Melayu begitu lemah dalam kedua-dua subjek itu) disebabkan oleh pengajarannya dalam bahasa Melayu. Kita malah sebenarnya telah melahirkan ribuan sarjana dalam bidang sains dan teknologi yang berwibawa dan bertaraf antarabangsa melalui Dasar Pendidikan Kebangsaan yang berteraskan bahasa Melayu.

Adakah Dr. Mahathir bermaksud bahawa Dasar Bahasa Kebangsaan dan Dasar Pendidikan Kebangsaan yang digubal dan dilaksanakan oleh kerajaan sejak merdeka merupakan dasar negara yang silap? Jika benar, adakah kesilapan itu patut diatasi dengan suatu keputusan yang bersifat ad hoc, dengan membuat keputusan pada tahun 2002 dan terus melaksanakannya pada tahun 2003?

Dr. Mahathir menekankan bahawa bahasa Inggeris patut dijadikan bahasa penghantar Sains dan Matematik kerana bahan ilmu kedua-dua bidang itu banyak tertulis atau terbit dalam bahasa Inggeris. Fakta itu tidak cukup kuat untuk kerajaan mengetepikan peranan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar Sains dan Matematik kerana bahasa Inggeris itu sendiri asalnya hanya bahasa vernakular, bukan bahasa yang diturunkan dari langit sedia sempurna. Sebelum bahasa Inggeris menjadi bahasa besar, orang Eropah bergantung pada bahasa Latin dan bahasa Perancis dalam bidang ilmu, pentadbiran, undang-undang dan ekonomi.

Demikianlah maka bahasa Melayu perlu diberi waktu untuk menjadi mantap semula sebagai bahasa ilmu, termasuk dalam bidang sains dan teknologi. Amat malang halnya apabila kita sendiri tidak mempunyai perancangan dan kesediaan untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa sains dan teknologi, dan cukup sekadar puas hati menyaksikan bahasa Melayu menjadi bahasa percakapan, seperti yang dibanggakan oleh Dr. Mahathir tentang kebolehannya menggunakan bahasa Melayu walaupun belajar di sekolah Inggeris.

Membezakan

Kita perlu membezakan taraf bahasa ilmu daripada bahasa perhubungan sehari-hari jika kita mengimpikan bahasa Melayu menjadi bahasa besar pada masa hadapan. Tentulah aib bagi bangsa Melayu yang berhasrat menjadi bangsa besar di dunia tetapi hanya memiliki bahasa perhubungan sehari-hari dan untuk hal ehwal ilmu dan budaya tinggi terpaksa menggunakan bahasa asing.

Hujah Dr. Mahathir bahawa bangsa Arab menjadi maju kerana mempelajari bahasa Greek untuk menguasai sains dan teknologi juga ternyata meleset. Mempelajari bahasa asing dan menggunakan bahasa asing untuk mengembangkan ilmu kepada masyarakat atau bangsa merupakan dua hal yang sama sekali berbeda. Maka itu tidak ada pejuang bahasa manapun yang menolak hakikat pentingnya kita mempelajari dan menguasai bahasa asing sebagai jambatan ilmu dan tamadun. Namun, PPSMI bukan program pembelajaran bahasa asing, sebaliknya program pengembangan ilmu kepada bangsa kita dalam bahasa asing!

Pada hakikatnya, orang Arab yang mempelajari dan menguasai bahasa Greek ialah para sarjananya, sementara ilmu kepada masyarakat dan bangsanya dikembangkan dalam bahasa Arab.

Memindahkan ilmu

Hal yang sama dilakukan oleh bangsa-bangsa Barat yang memperoleh pelbagai disiplin ilmu daripada sarjana Arab. Mereka mempelajari dan menguasai bahasa Arab untuk memindahkan ilmu dalam bahasa Arab ke dalam bahasa mereka sendiri. Oleh itu bangsa Barat tidak menggunakan bahasa Arab untuk mengembangkan ilmu kepada bangsa mereka, tetapi sebaliknya menggunakan bahasa mereka sendiri. Itulah hakikat jalan sejarah perkembangan tamadun di dunia. Seluruh bangsa dan negara yang besar dan maju di dunia sekarang ini pun masih tetap memajukan bangsa dan negara mereka dalam bahasa masing-masing. Angkasawan kita yang ditumpangkan dalam Soyuz Rusia pun terpaksa beberapa bulan mempelajari bahasa Rusia untuk mengikuti misi ke angkasa lepas. Kekuatan bahasa Inggerisnya rupa-rupanya belum cukup melayakkan dia untuk diterima mengikuti misi tersebut!

Dr. Mahathir turut menggunakan contoh yang silap apabila mengatakan bahawa buku panduan atau manual telefon bersel yang dicetak dalam bahasa Inggeris oleh pengeluar menyebabkan ilmu sains yang diajarkan dalam bahasa Melayu menjadi tidak berguna. Bukankah buku panduan itu dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, atau pelajar kita yang diajar dengan baik bahasa Inggerisnya dapat memahami buku panduan dalam bahasa Inggeris itu. Mungkin Dr. Mahathir belum pernah melihat adanya telefon bersel yang panduannya ditulis dalam bahasa Melayu pada perisian telefon itu sendiri! Pokoknya, apabila sesuatu bangsa berilmu, bahasa sumber ilmu itu bukanlah masalah yang besar.

Sebagaimana pendukung PPSMI yang lain, Dr. Mahathir mengulang lagu lama bahawa penggunaan bahasa Inggeris dalam pengajaran Sains dan Matematik bukan langkah meminggirkan bahasa Melayu. Namun, dengan terang di hadapan mata kita bahawa apabila bahasa Melayu akan hanya berfungsi pada sekitar 40 peratus atau kurang di sekolah dan sekitar 30 peratus atau kurang di IPT, maka amat jelas bahawa bahasa Melayu memang terpinggir dan tidak berperanan sebagai bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan negara, sebagaimana yang ditetapkan dalam Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Akta Pendidikan 1961 dan Akta Pendidikan 1996.

Pada hemat saya, manfaatkanlah pepatah kita yang berbunyi "Sesat di hujung jalan balik ke pangkal jalan". Kita belum pun sesat sehingga di hujung jalan, maka tidaklah sulit untuk kembali ke pangkal jalan, iaitu melaksanakan semua program pembangunan negara dengan berlandaskan dasar-dasar negara yang telah difikirkan, dirancang dan dilaksanakan dengan jayanya selama ini. Usahlah kita mengalami nasib "Yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran". Ingatlah juga kata orang tua-tua "Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya".

PROF. DR. AWANG SARIYAN
Penyandang Kursi Pengajian Melayu Malaysia - China
Universiti Pengajian Asing Beijing

Sunday, November 23, 2008

Bezakan di antara usaha mempelajari sebarang bahasa lain dan dasar pembelajaran yang memakai dua bahasa sebagai pengantaraan (medium of instruct)


Bahasa sebagai wadah pupuk perpaduan

Oleh Profesor Diraja Ungku A Aziz

Pendekatan 3 penjuru pastikan pembelajaran rakyat pelbagai kaum berkesan

PERPADUAN negara adalah landasan membentuk negara Malaysia yang kukuh. Maka, isu pembelajaran perlu terpilih sebagai pengaruh terpenting demi pencapaian perpaduan negara itu. Inti pati pelaksanaan dasar itu ialah pengajaran dan pembelajaran bahasa.

Pencapaian perpaduan negara yang tulen hanya boleh termakbul melalui wahana bahasa Melayu. Namun demikian bahasa Inggeris perlu dipelajari supaya segala faedah globalisasi dapat dinikmati seluruh warga Malaysia.

Kelebihan pendekatan pembelajaran melalui dua bahasa akan tercapai daripada saling pengaruh-mempengaruhi minda (pemikiran) pelajar apabila mereka berpeluang mempelajari sistem itu dalam masa yang sama. Kaedah itu akan menggalakkan minda kanak-kanak serta orang dewasa yang akan memanfaatkan kemudahan berfikir dari ingatan (memori) mereka.

Kefasihan dalam bahasa Melayu dan kemahiran dalam bahasa Inggeris serta pengaruh pengetahuan dua bahasa yang saling mempengaruhi (integrative) adalah kunci utama kejayaan pelaksanaan perpaduan negara.

Sungguhpun tidak dinafikan kemahiran dalam bahasa Inggeris paling penting demi pembangunan ekonomi dan perdagangan, pada masa sama sangat mustahak satu bahasa iaitu bahasa Melayu boleh mengikat bersama semua warga Malaysia tanpa mengira lokasi, kota atau desa, bangsa atau kepercayaan demi memupuk patriotisme dan jati diri warga Malaysia.

Dua bahasa itu, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris harus diajar dan dipelajari sepanjang masa sebelas tahun di sekolah rendah dan menengah dan di mana boleh, tahun pertama pada peringkat universiti. Pembelajaran bahasa demi pembentukan perpaduan negara harus dianggap serius dan bukan dilayan dengan sikap melepaskan batok di tangga. Mata pelajaran kedua-dua bahasa harus dipelajari dua kali seminggu sepanjang sistem pelajaran.

Pembaca harus insaf bahawa kefahaman yang lengkap mengenai tatabahasa dan nahu dalam kedua-dua bahasa sama penting dengan kefahaman kosa kata (vocabulary) dan penyusunan rangkai kata (phraseology) mengikut pemakaian umum.

Dari awal persekolahan, setiap pelajar harus diajar kaedah menulis huruf yang tepat dan betul (chirography) supaya dari hari pertama di sekolah, pelajar akan dilatih menulis huruf dengan gaya yang seragam. Sekarang ada banyak pelajar menulis huruf abjad dengan aneka rupa yang kadang-kadang sukar dibaca.

Guru dan pemimpin politik perlu sedar bahasa Melayu dan bahasa Inggeris masing-masing terdiri daripada peraturan susunan kata yang menjadi frasa dan frasa menjadi ayat (syntax) dan latar belakang sejarah masing-masing. Berikutan itu, setiap bahasa itu perlu dipelajari mengikut kesesuaian bahasa masing-masing.

Pemangkin bahasa Melayu adalah prinsip imbuhan. Seratus empat puluh tahun dulu, penulis Kamus Bahasa Melayu, William Marsden telah memperkenalkan pema-kaian imbuhan dalam bahasa Melayu sebagai particles atau tambahan. Ada suku kata awalan (prefix), suku kata akhir (suffix) dan suku kata sisipan (infix).

Contohnya seperti awalan kata pe, mer, ber dan sebagainya; suku kata akhir kan, kan...i dan sebagainya; dan suku kata sisipan em, er dan sebagainya.

Makna ayat juga boleh ditentukan mengikut tempat letak kata itu. Umpamanya, 'rumah merah' dibandingkan dengan bahasa Inggeris, red house.

Ada juga perkataan istimewa untuk menunjuk fungsi tempat (place), satuan (singularity) dan jamak (plurality).

Pemakaian imbuhan dalam bahasa Melayu mudah difahami. Kajian dalam Kamus Imbuhan Bahasa Melayu (terbitan Fajar Bakti 2005) membuktikan 95 peratus daripada jumlah kata di dalam kamus berkenaan ada gabungan dengan imbuhan. Daripada kajian 2,323 kata asas (base words) yang terdiri daripada kata nama dan kata kerja 11,405 daripadanya memakai imbuhan.

Kebanyakan perkataan dalam bahasa Melayu terdiri daripada sepasang konsonan yang bersangkut dengan vokal (vowel).

Bagaimanapun, kita tidak ada kesempatan membincangkan bahasa Melayu dari segi kajian terperinci. Perlu difahami kedua-dua bahasa itu mempunyai latar belakang sejarah yang berlainan, lebih dari seribu tahun. Asal-usul kedua-dua bahasa itu berlainan. Namun demikian, kedua-dua bahasa itu mempunyai kuasa menyerap dengan mudah bahasa berlainan sama ada ia datang dari timur atau barat.

Sungguhpun tatabahasa (syntax) dan susunan bahasa (phraseology) berlainan, mujurlah bahasa itu mudah didengar pada telinga serta mudah disebut secara lisan. Ini adalah manfaat besar bagi pembangunan bahasa di Malaysia dan pengukuhan perpaduan negara.

Ada dua perkara lagi yang memerlukan penjelasan iaitu kedua-dua bahasa itu harus dipelajari sehingga tahap boleh difahami dan diguna pakai dengan kemahiran yang sama baiknya. Tahap itu adalah pada peringkat pertengahan sekolah menengah, yakni membaca, menulis dan bertutur dengan fasih.

Soal pemilihan tajuk atau mata pelajaran perlu diagihkan di dalam kurikulum atau mata pelajaran yang mengikut penentuan jadual (timetable).

Semua pelajar di Malaysia wajib diberi peluang mempelajari selain daripada bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, termasuk bahasa ibunda masing-masing. Ini menjadi perkara sensitif di dalam masyarakat majmuk seperti Malaysia. Namun perlu dibezakan di antara usaha mempelajari sebarang bahasa lain dan dasar pembelajaran yang memakai dua bahasa sebagai wahana perantaraan (medium of instruction).

Sistem pendidikan Malaysia kurang mendapat perhatian mengenai hubungan sebab musabab (causality) di antara pembangunan minda kanak-kanak dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang bertimbun tambah dan kebolehan kanak-kanak itu yang sedang membesar dan mengembangkan fikirannya.

Pelajar di sekolah rendah boleh diajar kata nama (noun) dan kata kerja (verb) yang mudah yang terdiri daripada dua atau tiga suku kata. Sambil pelajar itu bertambah matang, mereka boleh mempelajari fikiran atau gagasan (idea) yang lebih canggih yang berkait dengan kata nama serta kata kerja yang lebih rumit.

Pemikiran pelajar boleh dimajukan daripada kata maujud (concrete) kepada kata mujarad (abstract) dan daripada ayat atau frasa yang mudah difahami kepada ayat yang lebih rumit atau canggih.

Ada baiknya jikalau sistem pelajaran Malaysia memberi perhatian lebih fokus kepada pendekatan deduktif daripada pendekatan induktif. Sekarang guru dan pelajar mengenal makna dan fikiran daripada pelbagai contoh dan kurang menumpukan perhatian kepada prinsip atau hukum pemikiran. Umpamanya, pelajar diberi pelbagai contoh ayat tetapi tidak mengenal hukum atau prinsip yang mendorong minda pelajar dan guru. Adalah disyorkan supaya pelajar diberi peluang mengenal hukum, peraturan atau nilai asas dan kemudian pelajar itu kepada contoh makna perkataan dan ayat.

Kaedah ini akan lebih sabit di akal (rasional) dan munasabah dalam sistem pembelajaran yang syumul atau holistik.

Kesimpulannya ialah perpaduan negara akan lebih mudah dan lebih kekal tercapai jikalau pendekatan ini dibahagikan kepada tiga tahap iaitu pemikiran, pembelajaran dan pemakaian.

Sementara itu mungkin ada pembaca yang cuba menegakkan benang basah dengan teguran negatif atau pesimis sambil ia cuba membenam cadangan ini dengan hujah berasaskan pembelajaran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris melalui kaedah dua bahasa (bilingualism) terlalu idealistik dan kurang pragmatis.

Sungguhpun pembaca budiman harus mengkaji butir-butir cadangan kertas ini, mereka tidak harus terjerumus atau sesat dalam hutan rimba yang mengutamakan perhatian kepada soal daun dan ranting dan tidak kepada akar umbi.

Satu daripada jebak paling berbahaya terhadap cadangan ini ialah pengkritik yang berhujah, "Cadangan ini baik, tetapi memerlukan masa lama atau memerlukan fikiran yang terlalu canggih atau sukar difahami". Kumpulan penyokong ini termasuklah orang akademik yang suka berdebat dan berdialog sebagai kegiatan yang tidak membina langsung.

Kepemimpinan akademik tidak harus terjerumus di dalam logomaki (logomachy) iaitu konfrontasi mengenai makna perkataan. Pendekatan pemilihan eksklusif hanya akan membawa kepada konfrontasi "zero-sum" atau jalan buntu.

Sikap suka bertikam lidah tanpa hasil membina atau 'logomachy' mungkin ada hubungannya dengan amalan sikap suka bertengkar di antara satu sama lain tanpa pencapaian hasil yang positif!

Maka, langkah pertama ialah meyakinkan pemimpin politik serta golongan elit profesional bahawa rancangan ini boleh dilaksanakan, kemudian pelajar, guru dan ibu bapa boleh turut bersama. Jikalau tidak, ilmu pedagogi, pembelajaran di Malaysia akan terjerumus ke dalam terowong jalan buntu. Ini mungkin akan dikenali sebagai "Pedagogi di Alam Ajaib" (Pedagogy in Wonderland). Pembaca boleh rujuk kepada buku Alice in Wonderland yang dikarang oleh Lewis Carroll yang diterbitkan 170 tahun dulu yang masih terkenal oleh ramai penganut sastera Inggeris.

Kekurangan ruang menghalang penulis daripada penghuraian lanjutan mengenai perkara sampingan seperti pembelajaran dalam bahasa ibunda yang definisinya masih kabur.

Akhlak, kepercayaan serta pelajaran agama dan pelajaran mengenai ilmu keusahawanan juga harus ditimbang sebagai mata pelajaran penting dalam susunan mata pelajaran sekolah di Malaysia.

Peluang untuk latihan jasmani harus disediakan untuk semua pelajar tanpa mengira umur atau jantina, mengikut falsafah "pembinaan minda yang sihat wujud di dalam badan yang sihat".

Isu sensitif yang sedang memecah-belah masyarakat Malaysia kepada tiga jurang harus dihadapi dengan tenang dan perkasa. Sebenarnya aliran budaya dan pelajaran di Malaysia lebih dipengaruhi kuasa yang cenderung bergerak ke arah luar dari pusat. Ini berlawanan dengan kuasa bergerak ke arah pusat atau paksi.

Berikutan itu, perpaduan negara sentiasa terancam oleh pertumbuhan tekanan di mana kesannya lebih kepada pengaruh yang memecah-belah dan tidak berfungsi.

Manfaat paling baik akan tercapai daripada pengukuhan perpaduan negara melalui pendekatan tiga segi di dalam pembelajaran dua bahasa serta sistem dwibahasa.

Sambil memperkukuh dan meluaskan kosa kata (vocabulary), semua pelajar dan ibu bapa serta guru harus berusaha membuka pintu, tingkap minda dan jarak ufuk budaya dengan harapan bahawa mereka akan mengenal pelbagai bidang pengetahuan, sains dan sastera dalam kedua-dua bahasa termasuk sumber dari bahan terjemahan daripada pelbagai bahasa kepada kedua-dua bahasa itu.

Tabiat membaca harus dinikmati bukan saja untuk kejayaan di dalam peperiksaan, tetapi juga demi penghayatan membaca kerana keseronokannya.

Kepentingan relatif pelbagai mata pelajaran boleh difikirkan selepas tesis yang dianjurkan ini diterima oleh umum. Umpamanya ini bukan masa untuk membuat keputusan sama ada ilmu Sejarah harus dijadikan mata pelajaran wajib berbanding mata pelajaran Biologi atau Geografi!

Tujuan paling penting ialah mencapai kecekapan dalam dua bahasa. Perkara lain boleh diputuskan berdasarkan pemikiran yang munasabah (rasional) tanpa emosi (objektif) yang bukan berdasarkan hujah teori saja.

Peranan guru harus diberi penghormatan yang lebih jika dibandingkan dengan jawatan lain dalam perkhidmatan awam. Pangkat guru harus diberi keutamaan dalam masyarakat, ganjaran lebih menarik serta gelaran yang setaraf dengan perkhidmatan awam supaya ibu bapa dan pemimpin politik boleh memberi sambutan sewajarnya.

Keselamatan dan pembangunan Malaysia memerlukan tindak balas yang jelas, telus dan proaktif supaya masalah pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dalam konteks dua bahasa dapat dijayakan.

Cadangan yang dikemukakan ini membuka peluang untuk semua warga Malaysia menerima satu perubahan pokok yang pasti memuaskan keseluruhan warganya.

Kesimpulan :

Dasar Pengajaran Sains Dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris tidak sesuai dan tidak wajar dilaksanakan diperingkat rendah dan menengah dan kerana kebanyakan pelajar pada peringkat tersebut masih belum mahir pembelajaran bahasa Inggeris.

Mantapkan pengajaran bahasa Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu bukan seperti melepaskan Batuk Di Tangga.

Usaha menguasai Bahasa Inggeris memakan masa. Apabila mereka sudah mahir,barulah mereka boleh memahami sesuatu ilmu itu dengan mudah.

Hasil soal selidik....kebanyakan murid dan guru di peringkat rendah dan menengah lebih selesa dan mudah faham belajar Sains dan Matematik dalam bahasa ibunda sendiri.

Kerajaan seperti keliru dan gagal membezakan di antara usaha mempelajari sebarang bahasa asing dan dasar pembelajaran yang memakai dua bahasa sebagai Medium of Instruct (Wahana Pengantaraan).


Friday, November 21, 2008

APABILA KAUM INDIA DAN KAUM CINA JOLOK SARANG TEBUAN MELAYU....


Sejarah tidak tipu fakta


Dr. RAIS Yatim menerima tepukan gemuruh selepas menyampaikan ucaptama yang bertajuk Hak-Hak Pribumi Dalam Perundangan Dan Perlembagaan Negara di Memorial Tun Hussein Onn, Kuala Lumpur, Ahad lalu.

21/11/2008 Jumaat Utusan Malaysia.

SESUNGGUHNYA fakta sejarah tidak dapat menafikan kewujudan kaum Melayu dan kegemilangan tamadun serta budayanya di kepulauan Nusantara terutama di Semenanjung Tanah Melayu.

Justeru kata-kata yang seakan-akan menidakkan asal-usul orang Melayu di Kepulauan Nusantara sememangnya telah mengguris perasaan kaum itu.

Lantas, Datuk Seri Dr. Rais Yatim yang terkenal sebagai pejuang budaya terutama dunia keMelayuan dengan lantang menangkis segala cemuhan dan penghinaan terhadap orang Melayu itu dengan menghidangkan fakta sejarah yang tidak mungkin dapat disangkal sesiapapun.

Ketika menyampaikan ucaptama pada Program Wacana Isu Perundangan dan Hak-hak Pribumi Dalam Perlembagaan anjuran Pertubuhan Pribumi Perkasa Malaysia (Perkasa) di Memorial Tun Hussein Onn baru-baru ini, Rais penuh bersemangat berkata, orang Melayu dan pribumi kini seharusnya meneliti semula kedudukan dari dua aspek iaitu sejarah dan perundangan kerana kedua-duanya amat berkait rapat.

Ujarnya, fakta sejarah boleh dianggap faktor utama yang meneguhkan hujah bahawa orang Melayu atau stok Melayu itulah yang mula-mula mendiami Semenanjung Tanah Melayu.

"Ini seperti mana India adalah negeri orang berketurunan bangsa India yang stok asalnya berunsur Dravidian, orang Arab di Timur Tengah. Bangsa Cina yang bertamadun 5,000 tahun lalu mendiami dan mewarisi negara China atau seperti mana England didiami Anglo-Saxon," katanya.

Tambahnya lagi, seperti Christoper Colombus menemui Red Indians di benua Amerika pada abad ke-15 sebagai penduduk asal benua Amerika, begitulah juga I-Tsing, seorang sarjana Cina yang menetap lama di Palembang sekitar 671 Masihi, menggunakan istilah 'Moloyu' sebagai merujuk kepada orang Melayu yang tinggal di kepulauan Melayu termasuk Semenanjung Tanah Melayu.

Menyebut

Kewujudan awal orang Melayu di kawasan itu diperkuatkan lagi apabila pengembara dan peniaga Arab pada abad ke-7 juga ada menyebut beberapa kawasan negeri Melayu seperti Pahang, Temasik, Terengganu, Jambi dalam catatan mereka.

Jelas Rais, pedagang India mula intim dengan Melaka selang beberapa tahun selepas Parameswara membuka Melaka pada 1403, pedagang Cina mula pesat di negeri itu selepas pelayaran Cheng Ho manakala masyarakat Nyonya Baba dipercayai mula bertempat selepas 1413.

"Tetapi apa yang harus diambil sebagai kenyataan ialah Melayu merupakan penduduk hakiki berkurun-kurun sebelum Melaka dibuka. Melayu sebagai warga asal Semenanjung Tanah Melayu dan Nusantara sudah difaktakan sejarah.

"Jika ini masih dikhuatiri sebagai kurang cukup bukti, 'Sejarah Melayu' penulisan klasik Tun Sri Lanang amat memadai sebagai bukti bahawa orang Melayu dan raja mereka adalah bangsa asal di kepulauan Melayu," katanya.

Di zaman Inggeris bertapak di Semenanjung antara 1874 hingga 1957, tenaga buruh dari India dan China dibawa masuk bagi memenuhi kehendak politik dan ekonomi mereka.

Buruh India dibawa masuk untuk melakukan kerja di sektor kerja raya, perladangan getah dan perkeranian manakala kaum Cina pula untuk memenuhi sektor perlombongan, perniagaan runcit dan keperluan pentadbiran negeri-negeri Selat.

"Jadi untuk menyamakan kedudukan orang Melayu di Semenanjung dan pribumi di Sabah dan Sarawak dengan asal-usul keturunan kaum pendatang amatlah menyeleweng dan bersifat tidak jujur," kata Rais lagi.

Menyentuh mengenai hak orang Melayu, Rais berkata, mujur kaum itu masih mempunyai satu aset yang tidak berjaya dihapuskan penjajah Inggeris iaitu hak-hak keistimewaan dan kedaulatan raja-raja Melayu.

Menurutnya, apa yang sebenarnya dianggap sebagai ketuanan Melayu itu ialah kedaulatan dan keistimewaan institusi tradisional tersebut yang sentiasa rapat dengan 'psyche keMelayuan' dan secara tradisi, pentadbir Inggeris seperti Frank Swettenham, Hugh Clifford, Mubin Sheppard dan lain-lainnya sering memperlihatkan sifat simpati mereka terhadap orang Melayu.

"Ini adalah kerana mereka menyedari kedudukan dan hak orang Melayu sebenar. Swettenham pernah berkata orang Melayu mempunyai hak mereka dalam pewaris kepada tanah ini," katanya.

Manakala dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948, pegawai-pegawai tinggi Inggeris terus bersedia dan bersimpati terhadap kepentingan orang Melayu sebagai penduduk dan pewaris asal ketika Bintang Tiga dan penjahat komunis cuba merampas Malaya.

"Perkara pokok seperti hak keistimewaan orang Melayu, hak kedaulatan dan kebesaran raja-raja Melayu, hal ehwal agama Islam dan adat istiadat Melayu diberi peruntukan di dalam perjanjian tersebut," katanya.

Tambahnya, perjanjian itu sah mengatakan bahawa kepentingan orang Melayu dan kaum-kaum lain tidak akan disia-siakan dan ia menjadi asas rujukan Suruhanjaya Reid sembilan tahun kemudian yang merangka Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957.

Ini diperkuatkan lagi dengan laporan Suruhanjaya Reid yang terkandung ayat: "Pihak Pakatan dalam memorandum mereka berkata, Perlembagaan seharusnya memperuntukkan bahawa Yang Di Pertuan Besar (Agong) perlu mempunyai tanggungjawab khas bagi mengawal kedudukan istimewa orang Melayu".

Kata Rais, ungkapan rasmi tersebut membuktikan bahawa kontrak sosial atau ikatan kemasyarakatan adalah persetujuan yang mengiktiraf kedudukan khas orang Melayu di sisi kaum-kaum lain di Malaya ketika itu.

Maka, hasrat politik itu lantas dijadikan Perkara 153 di dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 dan walaupun ia telah dipinda sebanyak 45 kali, peruntukan itu tetap kekal sehingga kini di bawah perkara yang sama, ujar Rais.

Sebagai seorang yang arif mengenai undang-undang, Rais menerangkan lagi, setiap perlembagaan sesebuah negara mengandungi apa yang diiktiraf sebagai peruntukan-peruntukan yang tidak boleh diubah atau dipinda melalui proses biasa tetapi hanya melalui kelulusan dua pertiga anggota Dewan Rakyat yang hadir bermesyuarat.

Menyelusuri fakta-fakta sejarah itu, Rais menegaskan satu rumusan perlu difikirkan bagi pihak orang Melayu dan kaum pribumi supaya masa depan anak cucu tidak diganggu gugat serta mereka tidak tercari-cari tentang haluan dan kedudukan bangsa sendiri.

Di satu sudut, Perlembagaan negara dengan kontrak sosial juga perlu diperjelaskan dengan lebih mendalam supaya erti kata sebenarnya tidak lagi dipersoalkan seolah-olah menolak isi kandungan yang telah sedia dibentuk.

Penasihat Perundingan Kebangsaan Melayu, Tan Sri Abd. Aziz Abd. Rahman memperjelaskan bahawa konsep kontrak sosial memberi pengertian tertentu terutama hubungan antara negara dengan rakyat dan warganegara serta tiada kaitan dengan hubungan antara kaum.

Keistimewaan

"Dalam konteks falsafah politik, perkataan kontrak sosial berkait rapat dengan tolak ansur berhubung pertukaran tanggungjawab masyarakat sivil dengan jaminan keselamatan dan keistimewaan oleh negara atau kerajaan.

"Konsep ini adalah suatu teori yang lama dan telah diguna pakai oleh tokoh-tokoh falsafah Barat seperti Plato, Hocker, Hobbes dan lain-lain," katanya.

Bagaimanapun, Abd. Aziz berkata, konsep tersebut nampaknya telah diberi pengertian berlainan di negara ini di mana ada sesetengah orang mengatakan perkataan itu ada kaitan dengan tolak ansur yang dicapai dalam perundingan kemerdekaan dalam tahun 1956 dan 1957 antara kaum Melayu, Cina dan India.

Katanya, ada juga pihak mengatakan perkataan kontrak sosial mula timbul dan diguna pakai dalam tahun 1980-an dan diberi erti oleh mereka sebagai isi persetujuan yang dicapai oleh UMNO, MCA dan MIC semasa mereka mula-mula berunding dengan pihak British dan Raja-Raja Melayu untuk mencapai kemerdekaan.

Walau apa pun pengertian kontrak sosial, apa yang penting adalah isi kandungan Perlembagaan negara yang seharusnya difahami rakyat serta menghormati segala peruntukan di dalamnya dan tidak mempertikaikannya, ujar Abd. Aziz.

Presiden Perkasa, Datuk Ibrahim Ali pula memperkuatkan lagi perjuangan mempertahankan hak-hak orang Melayu pada wacana itu dengan menggariskan beberapa agenda yang akan diberi perhatian oleh pertubuhan itu.

"Perkasa meletakkan lima asas dalam Perlembagaan negara yang akan menjadi perjuangan berterusan pertubuhan ini bagi memastikan hak orang Melayu dan pribumi dipertahankan," katanya.

Perkasa mencadangkan supaya kedudukan tanah rezab Melayu diberi perlindungan di bawah kuasa raja-raja Melayu melalui pindaan Perkara 159 fasal 5, menyarankan hal-hal berkaitan melibatkan kuasa mahkamah syariah pada Perkara 121 (1A) diperjelas, diperkasakan serta terus dilindungi.

Tidak cukup dengan itu, Ibrahim juga menuntut supaya dilaksanakan penggunaan sepenuhnya bahasa Malaysia dalam segala urusan dan kehakiman negara melalui Perkara 163 dan 167 dan menggesa pihak kerajaan sentiasa memandang serius serta memperkasa hak-hak orang Melayu dan pribumi seperti yang terkandung dalam Perkara 153.

Kuasa raja-raja Melayu juga akan turut menjadi agenda pertubuhan itu yang mahu kerajaan memastikan Perkara 66 itu kekal mutlak dan tidak dipertikaikan.

Seperkara yang patut menjadi kebanggaan orang Melayu dan pribumi mengenai Perkasa adalah pertubuhan itu cukup bersemangat dan penuh yakin bahawa masih belum terlambat untuk kaum itu bangkit memperjuangkan hak yang sudah termaktub.

"Kita masih belum terlambat untuk berjuang demi hak kita. Apa yang berlaku sejak kebelakangan ini amat menginsafkan kita dan seharusnya perjuangan ini diteruskan kerana Melayu akan hilang dunianya jika tiada yang mempertahankannya," katanya.

Friday, November 14, 2008

UMNO TERKENA KANSER "ABDULLAH AHMAD BADAWI".....


"KANSER AAB DALAM UMNO"

PERALIHAN KUASA


|


1. Akhirnya Majlis Tertinggi UMNO dan UMNO keseluruhannya terpaksa akur akan kehendak Dato Seri Abdullah Ahmad Badawi sebagai Presiden supaya peralihan kuasa diadakan pada Mac 2009.

2. Tiga bulan bukanlah satu jangka masa yang panjang tetapi dalam politik UMNO dan negara sekarang banyaklah kerja-kerja pemulihan parti yang akan terganggu kerana penangguhan yang tidak berasas ini.

3. Sebabnya ialah kerosakan yang dilakukan oleh Abdullah kepada UMNO begitu teruk sehingga tiap saat usaha pemulihan dilewatkan mungkin boleh membawa kesan yang buruk kepada UMNO dan Barisan Nasional. Selagi Abdullah berada sebagai Presiden Parti dan Perdana Menteri maka Dato Seri Najib akan terganggu dalam usaha memulih semula segala-gala yang perlu dipulih sebelum Pilihanraya Umum ke 13.

4. Sesungguhnya UMNO, Barisan Nasional dan parti-parti komponen Barisan Nasional sudah rosak teruk dalam masa lima tahun Abdullah memimpin pertubuhan-pertubuhan ini. Mungkin ada mereka-mereka yang akan pertahan prestasi Abdullah dengan berkata kerosakan ini sudah lama berlaku dan Abdullah cuma mewarisi kerosakan ini.

5. Benarkah? Jika benar kenapakah UMNO dan Barisan Nasional diberi kemenangan 2/3 tiap Pilihanraya sejak 1974 lagi. Tidak sekali pun Barisan Nasional menang kurang dari 2/3 dalam Dewan Rakyat. Dan Barisan Nasional tidak pernah gagal menguasai Kerajaan di Kedah, Perak dan Selangor. Pulau Pinang juga, sejak Gerakan menyertai Barisan Nasional tidak pernah kalah kepada parti lawan, terutama DAP.

6. Dalam Pilihanraya 1999, di waktu mana ramai pengundi Melayu kurang senang dengan kepimpinan UMNO; Barisan Nasional masih menang 2/3 dalam Dewan Rakyat.

7. Jika parti UMNO dan Barisan Nasional yang diserah kepada pimpinan Abdullah pada Oktober 2003 sudah rosak apakah mungkin Barisan Nasional mencapai kemenangan luar biasa pada 2004 dengan mendapat 90% dari kerusi Dewan Rakyat, mendapat balik kuasa di Terengganu dan hanya kalah sedikit sahaja di Kelantan, kubu PAS. Semua tanda-tanda menunjuk bahawa UMNO dan Barisan Nasional yang diterima oleh Abdullah pada Oktober 2003 berada dalam keadaan amat sihat dan kuat. Jika tidak mungkinkah BN capai kemenangan luar biasa pada Pilihanraya ke-11 pada tahun 2004, hanya 5 bulan selepas peralihan kuasa.

8. Jika kemenangan ini hanya kerana kepimpinan baik oleh Abdullah, tentulah kemenangan yang lebih baik akan diperolehi setelah Kerajaan dan Parti dipimpin olehnya selama empat tahun selepas Pilihanraya umum ke-11. Tetapi prestasi parti dalam Pilihanyara ke-12 tahun 2008 adalah begitu buruk sekali.

9. Jika ini tidak mencukupi untuk membuktikan kerosakan Barisan Nasional dan UMNO di bawah pimpinan Abdullah sejak 2004, pilihanraya kecil di Permatang Pauh jelas membukti bahawa Barisan Nasional dan UMNO sudah jadi parti kerdil yang begitu takut kepada parti lawan sehingga ahli-ahli tidak berani pakai lencana dan baju UMNO atau BN.

10. Apa yang berlaku dalam Pilihanraya Umum 2008 ialah ramai ahli dan penyokong biasa UMNO dan Barisan Nasional telah undi parti lawan. Apakah ini di sebabkan mereka tertarik dengan perjuangan parti PAS, DAP dan Keadilan. Soal selidik menunjuk bahawa mereka tidak terpikat dengan Negara Islam PAS atau Malaysian Malaysia DAP atau reformasi Keadilan. Mereka dengan hati yang berat telah undi parti-parti lawan kerana kecewa dengan kepimpinan Abdullah, tindak-tanduk dan sikap Jemaah Menteri yang tidak tahu kenang budi barang sedikitpun.

11. Untuk memperbaiki kerosakan ini masa yang panjang dan usaha yang gigih perlu dibuat oleh pemimpin-pemimpin UMNO yang kurang tercemar imej mereka. Mereka perlu turun padang untuk berjumpa dengan seberapa ramai ahli UMNO dan pengundi-pengundi supaya dapat mendengar rintihan mereka. Banyaklah kesalahan-kesalahan Kerajaan pimpinan Abdullah yang perlu dibetulkan. Kemerosotan ekonomi, kehilangan peluang-peluang kerja, kenaikan harga barang, tidak adanya lagi kontrak bagi kontraktor kecil, semua ini perlu diberi perhatian oleh Dato Seri Najib dan pasukannya. Tindakan yang berkesan perlu diambil bagi mengatasi masalah-masalah ini.

12. Di masa yang sama penyalahgunaan kuasa untuk memperkayakan ahli keluarga perlu dihentikan. Cara hidup yang mewah yang diamali oleh pemimpin-pemimpin parti dan Kerajaan perlu dihentikan.

13. Kontrak-kontrak perlu diagih dengan adil kepada semua pihak dan tidak hanya kepada orang tertentu diantara pemimpin politik sebagai sogokan untuk mendapat sokongan.

14. Kerosakan besar yang kedua yang berlaku dan berkembang semasa kepimpinan Dato Abdullah ialah rasuah dikalangan pemimpin dan ahli UMNO di semua peringkat. Ini menjadi-jadi kerana Dato Abdullah sendiri dilihat sebagai Perdana Menteri yang mengguna kedudukan dan kuasanya untuk menjayakan perniagaan anak dan menantunya, serta lain-lain kaum kerabatnya.

15. Kemunculan Scomi, ECM Libra, dan kontrak-kontrak yang diperolehi oleh syarikat-syarikat ini yang di ketahui dimiliki oleh anak dan menantu PM seolah-oleh mengizin dan menggalak amalan rasuah.

16. Dalam bidang politik, secara langsung atau tidak langsung Abdullah terlibat dengan beberapa kes sogokan. Semua tahu bahawa wang sebanyak RM 200/- diberi kepada wakil-wakil ke mesyuarat Bahagian Kubang Pasu supaya tidak mengundi saya untuk menjadi wakil ke Mesyuarat Agong UMNO pada tahun 2006. Seorang Ketua UMNO Bahagian Petaling Jaya Selatan telah lapur kepada Ibu Pejabat UMNO yang Dato Abdullah telah beri sebanyak RM 200/-, kain pelekat dan sejadah kepada ahli cawangan-cawangan UMNO yang dibawa di Kuala Lumpur, diberi makan dan penginapan di hotel mewah dan disuruh sokong peralihan kuasa olehnya pada 2010. Seorang pemimpin veteran UMNO telah buat laporan polis dan Badan Pencegah Rasuah berkenaan perkara yang sama.

17. Kata pepatah Melayu "Apabila guru kencing berdiri, murid akan kencing berlari." Dan sebenarnyalah apabila pemimpin dilihat mengamalkan rasuah maka pengikut akan amalkannya lebih-lebih lagi.

18. Untuk mendapat sokongan pemimpin tertentu diperingkat bahagian kontrak bermillion diberi kepada mereka, walaupun mereka tidak punyai kebolehan untuk melaksanakan kontrak tersebut.

19. Semasa pencalonan bagi jawatan-jawatan tertentu, ramai yang ingin dicalonkan mengguna wang untuk mendapat pencalonan.

20. Setelah diketahui bahawa ada calon yang sanggup menghulur wang sogokan supaya mereka dicalonkan maka ahli-ahli dan perwakilan ke mesyuarat bahagian sudah mula meminta wang sogokan jika sokongan mereka dihendaki.

21. Amatlah jelas bahawa rasuah sudah menjadi budaya ahli-ahli UMNO disemua peringkat. Apabila budaya ini dianggap sebagai sesuatu perkara biasa maka pemimpin yang akan dipilih lebih mungkin terdiri daripada mereka yang tidak bermoral, perasuah yang hanya ingin jadi pemimpin untuk kepentingan diri. Apabila ini berlaku maka negara akan perolehi pemimpin dan Kerajaan yang tidak bermoral, yang akan salahguna kuasa untuk kepentingan diri. Dengan ini akan rosaklah negara.

22. Rasuah dikalangan ahli dan pemimpin UMNO akan menjadikan UMNO parti yang tidak dapat dipercayai oleh rakyat, dipandang hina dan akhirnya ditolak.

23. Jika UMNO pimpinan Dato Najib ingin diterima dan disokong oleh rakyat sebagai pengundi, ingin memperolehi kemenangan dalam Pilihanraya Umum ke 13 maka rasuah dalam parti hendaklah dihapuskan. Usaha ini bukanlah mudah tetapi suka atau tidak suka Najib dan pasukannya perlu berusaha sedaya upaya.

24. Jika tidak pengundi akan undi siapa sahaja yang menyogok wang kepada mereka dan ini termasuk parti lawan. UMNO dan BN mungkin tidak akan dapat memerintah negara ini lagi. Kita sekarang sedang diberi "preview" jenis pemerintahan yang akan didirikan oleh parti-parti lawan.